Henning Bang Larsen

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Etablerte Harestua Medisinske Senter i 1987. Cand. med. 1984. Spesialist i allmennmedisin 1990. Arbeidet som allmennlege siden 1985 avbrutt av 1 år ved indremedisinsk avd Ringerike sykehus 1990. Fra 2008 Universitetslektor Inst. for allmenn- og samfunnsmedisin.

Aleksander Klingenberg

Fastlege

Ansatt 2018. Universitetslektor Inst. for allmenn- og samfunnsmedisin.

Marthe Bang Wirstad

Fastlege

Universitetslektor Inst. for allmenn- og samfunnsmedisin.

Vidar Norvik Pettersen

Fastlege

Sinthiya Krishanthan

Fastlege

Janne Oppheim Søllesvik

Fysioterapeut

Åsmund Høyen Solvang

Fysioterapeut

Trude Røine-Elsrud

Fysioterapeut

Silje Randen Prestkvern

Fysioterapeut

Arno de Jong

Fysioterapeut

Ingrid Avelsgaard

Fysioterapeut

Christina Ekeren

Fysioterapeut

Marit Velsand

Helsesekretær

Ansatt 1998.

Mimmi Bjerke-Egge

Helsesekretær

Ansatt 2001.

Trine Øversveen Skoglund

Sykepleier

Eli Mette B. Gundersen

Bioingeniør

Ansatt 1992.