Ansatte

Henning Bang Larsen

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Etablerte Harestua Medisinske Senter i 1987. Cand. med. 1984. Spesialist i allmennmedisin 1990. Arbeidet som allmennlege siden 1985 avbrutt av 1 år ved indremedisinsk avd Ringerike sykehus 1990. Fra 2008 Universitetslektor Inst. for allmenn- og samfunnsmedisin.

Jørn Wulff

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin. Ansatt 2016. Universitetslektor Inst. for allmenn- og samfunnsmedisin.

Lise Hval-Thomsen

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Universitetslektor Inst. for allmenn- og samfunnsmedisin. Ansatt 2011.

Aleksander Klingenberg

Fastlege

Ansatt 2018. Universitetslektor Inst. for allmenn- og samfunnsmedisin.

Marthe Bang Wirstad

Fastlegevikar

Universitetslektor Inst. for allmenn- og samfunnsmedisin.

Marit Velsand

Helsesekretær

Ansatt 1998.

Mimmi Bjerke-Egge

Helsesekretær

Ansatt 2001.

May Britt Ekeberg Rønningen

Sykepleier

Videreutdannelse i diabetes. Ansatt 2016.

Eli Mette B. Gundersen

Bioingeniør

Ansatt 1992.