På Harestua Medisinske Senter utfører vi reisevaksinering.

Du trenger ikke ha fastlege her for å få reisevaksine.