Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom som skal delta i russefeiring til våren vurderer å vaksinere seg med hjernehinebetennelsevaksinen Menveo. Denne kan settes av fastlegen.