Vi setter pris på at våre pasienter benytter disse tjenestene da det avlaster telefonen veldig.

Vi besvarer mail og SMS samme dag eller senest neste virkedag. Det har ingen hensikt å sende flere mail/SMS for å purre. Vi besvarer så fort vi har kapasitet.

Er det ting som haster må telefonen benyttes.