Vi tilbyr fysikalsk behandling uten henvisning. Dette innebærer at man som pasient står utenfor den ordinære ventelisten ved instituttet. Da kan man
komme raskt i gang med adekvat behandling og treningsopplegg.
Ta kontakt ved å sende sms: HMSFYSIO + ditt navn, fødselsdato og hva det gjelder til 2097