Denne praksisen er tilknyttet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og har til tider utplassert 5 års legestudenter med lisens til å utøve legevirksomhet med supervisjon fra autorisert lege . Begge fastlegene ved kontoret  er ansatt som universtetslektorer ved Universitetet i Oslo med oppgave å  veilede legestudenter.

Vi har for tiden legestudent Tone Negård utplassert hos oss.