Ved bestilling av time hos fysioterapeut skjer dette via sentralbordet på Harestua Medisinske Senter tlf.
61 32 49 90.