Anne Lise Andersen har over en periode jobbet deltid ved klinikken, men er nå på plass hver dag mens Mari har svangerskapspermisjon. Anne Lise jobber både dag- og kveldstid. Hun er utdannet kiropraktor fra Odense, Danmark, og har erfaring fra klinikker på Østlandet. Som kiropraktor er Anne Lise opptatt av at kiropraktikk i tillegg til å være effektivt mtp. smertelindring og funksjonsforbedring, også har stor forebyggende effekt sammen med relevant trening og bevegelse.
Anne Lise jobber også med trykkbølgebehandling.
Tlf. nr. er som før: 613 24 996.