Pga. corona siruasjonen har vi nå utvidet åpningstid på telefon.

Hvis det er noe du lurer på vedr. corona kan du også sende spørsmål om dette til vår SMS tjeneste eller på mail.

Du blir da kontaktet av lege.