Harestua Medisinske Senter søker legesektretær som tilkallingsvikar. Du bør ha helsefaglig bakgrunn, og erfaring med laboratoriearbeid på legekontor på legekontor.Søker bør ha gode norsk-kunnskaper.

Tiltredelse snarest.