Som følge av de siste dagers medieoppslag om pasientbetaling ved timebestilling via SMS, vil vi gjerne informere om følgende:

HelseRespons er ikke en del av nødvendig helsehjelp eller fastlegetillbudet, men en frivillig tidsbesparende  tjeneste både for legekontor og pasient.

Pasienter kan alternativt bruke mail eller telefon.

Legekontoret har ingen inntekter av SMS som pasienten sender. Kostnaden ved å bruke HelseRespons dekker legene selv gjennom lisens. Behandler betaler også selv sine utgående SMSer til pasient.

Inngående henvendelse til lege må pasienten selv betale, på samme måte som det å sende brev, ringe, bruke internett, sende "vanlig" SMS eller bestille time via helsenorge.no - som også medfører en kostnad for pasienten.

HelseRespons mener dette frivillige tilbudet er helt forendlig med regelverket. De har tatt ut søksmål mot staten som vil bli behandlet i rettsapparatet i mai 2018.

Inntil rettsavgjørelse foreligger ønsker vi å bruke denne tjenesten som vi presiserer et et frivillig, tidsbesparende tilbud til pasientene våre.