Bestill time med SMS

Send til 2097:

HMSLEGE fødselsdato, ditt navn, grad av hast

Se eksempel

HMSLEGE 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon(Unngå sensitiv informasjon)

Kr. 6,- per mottatt melding.
Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.


NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Ansatte

Person-ikon

Arno de Jong

Fysioterapeut

Person-ikon

Christina Ekeren

Fysioterapeut

Jeg er en 25 år gammel jente som kommer fra Gran, men er for tiden bosatt i Oslo. Har en bachelor i fysioterapi fra Høgskolen I Oslo fra 2013. Er nå under veiledning i turnustjeneste på MS senteret I Hakadal.

Ved siden av studiet jobbet jeg frivillig på Skadepoliklinikken ved Høgskolen i Oslo, hvor man blant annet undersøker og behandler akutte skader og gir treningsveiledning . For øvrig har jeg bakgrunn fra idrett, og da spesielt fra håndball. Håndball har vært en stor del av livet mitt inntil 2010, hvor jeg måtte legge opp grunnet kneskade. Da jeg har hatt mange skader, har jeg også fått erfaring med behandlingsforløpene og hva det vil si å være skadet. Jeg har stor tro på skadeforebyggende arbeid og fysisk aktivitet.

 Som Fysiocoach kan jeg tilby personlig treningsveiledning og individuell oppfølging, samt triggerpunktsbehandling/massasje. Da jeg jobber på MS Senteret på dagtid, vil jeg kunne tilby behandlingstimer på ettermiddagen/kveldstid. Jeg kan tilby rask behandlingstime.

 

Jeg er ferdig utdannet fysioterapeut i august 2014, men per dags dato praktiserer jeg som fysiocoach da jeg ikke har gyldig lisens som fysioterapeut før etter endt turnustjeneste.

 

Person-ikon

Eli Mette Berge Gundersen

Bioingeniør

Person-ikon

Elisabeth Angell

Fastlege spesialist i allmennmed

Fastlege, spes i allmennmedisin
Fra 2008 universitetslektor Institutt for allmenn-og samfunnsmedisin DET MEDISINSKE FAKUTETET Universitetet i Oslo

Person-ikon

Henning Bang Larsen

Fastlege Spes. allmennmedisin

Etablerte Harestua Medisinske Senter i 1987. Cand. med. 1984. Spesialist i allmennmedisin 1990. Arbeidet som allmennlege siden 1985 avbrutt av 1 år ved indremedisinsk avd Ringerike sykehus 1990. Fra 2008 Universitetslektor Inst. for allmenn- og samfunnsme

Bilde av Ingvild Stensland

Ingvild Stensland

Fysisk Trener

Person-ikon

Janne Oppheim Søllesvik

Fysioterapeut MNFF/Osteopat MNOF

Fysioterapiutd. i Berlin/Tyskland - 1995. Osteopatiutd. med eksamen frå Maidstone i 2000. Tidligere høgskoleutd. i idrett grunn- og mellomfag. Mest erfaring og etterutd. innen idrettsmedisin/aktiv rehab. Fysioterapeut/osteopat på landslagsnivå i håndball i 15 år. Siden 2009 har hun vært fast med damelandslaget i håndball. I 2012 vart hun også medisinsk koordinator på landslaget.

Person-ikon

Jørn Wulff

Fastlege - deleliste med dr. Angell

Bilde av Kaja Lien Smedbråten

Kaja Lien Smedbråten

Fysioterapeut

Kaja avsluttet fysioterapiutdanningen i Oslo våren 2010. Hun har i etterkant studert psykologifag. Kaja har gjennom turnusåret og videre arbeid fått erfaring fra kommunal fysioterapitjeneste, både rettet mot barn og eldre. Hun har også arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten innen rehabilitering hvor hun har arbeidet med ortopedi, nevrologiske lidelser, muskel-skjelett lidelser og langvarig smerte-problematikk.

Kaja har over lengre tid arbeidet med treningsveiledning og som gruppetreningsinstruktør, både på treningssenter og som fysioterapeut.

Hun har videreutdannet seg innen REDCORD-konseptet og smertebehandling med nåler.

Kaja kan tilby helprivate behandlinger. Henvisning fra lege trengs ikke og man kommer raskt i gang med undersøkelse og adekvat behandling og trening.

Person-ikon

Lise Hval

Fastlege

Cand.med. fra Odense, Danmark 2007. Turnustjeneste i København. Har jobbet 1 år som allmennlege på Gran Lege Senter. Startet 1. november 2011 som fastlege på Harestua Medisinske Senter

Bilde av Mari Bardalen Wiggen

Mari Bardalen Wiggen

Kiropraktor MNKF

Utdannet fra Syddansk Universitet i Danmark, jobbet tidligere som kiropraktor i Drammen og Lier

Person-ikon

Marit Velsand

Legesekretær

Ansatt på kontoret i 1998. Arbeidet som legesekretær i 20 år.

Person-ikon

Mimmi Bjerke-Egge

Legesekretær

Person-ikon

Silje Mari Wøien

Fysioterapeut

Silje har startet på master i klinisk nevrologisk fysioterapi og tar nå i mot pasienter på Harestua Medisinske Senter med nevrologiske sykdommer og tilstander i sentralnervesystemet, som har henvisning på fysioterapibehandling.

Undersøkelse og behandling i praksis er en sentral del av studiet, og studentene har derfor refusjonsrett med HELFO under studieperioden. Dette er et masterstudie som vil gå over 2 år, og hun vil derfor være tilgjengelig i perioden fra oktober 2016 til mai 2018.

Silje har erfaring fra praksis med ortopedi fra Rikshospitalet og ryggmargsskadde ved Sunnaas. Den siste tiden har hun jobbet med en rekke nevrologiske sykdommer/ lidelser i spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset innlandet, i tillegg til erfaring fra kommunal sektor.

Bilde av Silje Randen Prestkvern

Silje Randen Prestkvern

Fysioterapeut MNFF

Silje avsluttet fysioterapiutdanningen i Oslo våren 2007. Hun har erfaring fra kommunal fysioterapitjeneste rettet mot barn, og fra sykehus med rehabilitering og ortopediske problemstillinger.

Silje har siden høsten 2008 jobbet ved Harestua Medisinske Senter, Fysikalsk avd. Hun har etterutdanning i redcord konseptet, idrettsmedisin, benytter kinesio taping og triggerpunktbehandling med nåler. Silje har også gjennomført flere kurs innen fysioterapeutiske fagområder og har selv idrettsbakgrunn.

I tillegg til å jobbe ved senteret, tar Silje en Mastergrad i Idrettsfysioterapi (2011-13) ved Norges Idrettshøgskole.

Hun tilbyr fysikalsk behandling uten henvisning. Dette innebærer at man som pasient står utenfor den ordinære ventelisten ved instituttet. Da kan man komme raskt i gang med adekvat behandling og treningsopplegg.

Bilde av Trude Røine-Elsrud

Trude Røine-Elsrud

Fysioterapeut MNFF

Fysioterapiutdannet i Nederland - 2001.
Erfaring fra både kommunehelsetjenesten og privat praksis. Jobbet mye med både ortopediske og nevrologiske pasienter.

Bilde av Åsmund Høyen  Solvang

Åsmund Høyen Solvang

Fysioterapeut MNFF

Åsmund var ferdigutdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Tromsø i 2008. Han har bakgrunn fra jobb som kommunal og privat praktiserende fysioterapeut, og har erfaring med et bredt spekter av ulike muskel- og skjelettlidelser, nevrologi, psykiatri og ortopedi hos både barn og voksne. Parallelt med jobb som fysioterapeut har han flere års erfaring fra treningssenterbransjen, både med personlig trening og gruppetrening.Åsmund har tatt flere kurs innen barnefysioterapi, nevrologi, treningsveiledning og Redcordkonseptet.

 

Åsmund tilbyr behandling både med og uten henvisning fra lege. Han har kort ventetid på behandling uten henvisning.